Surat Al-Baqarah


Back to Ayat Suci Al-Quran

2. Al Baqarah

 Muqaddimah
Surat Al Baqarah yang 286 ayat itu turun di Madinah yang sebahagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah, kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Hajji wadaa’ (hajji Nabi Muhammad s.a.w. yang terakhir). Seluruh ayat dari surat Al Baqarah termasuk golongan Madaniyyah, merupakan surat yang terpanjang di antara surat-surat Al Quran yang di dalamnya terdapat pula ayat yang terpancang (ayat 282). Surat ini dinamai Al Baqarah karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israil (ayat 67 sampai dengan 74), dimana dijelaskan watak orang Yahudi pada umumnya. Dinamai Fusthaatul-Quran (puncak Al Quran) karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat yang lain. Dinamai juga surat alif-laam-miimkarena surat ini dimulai dengan Alif-laam-miim.Pokok-pokok isinya:1. Keimanan:
Dakwah Islamiyah yang dihadapkan kepada umat Islam, ahli kitab dan para musyrikin.2. Hukum-hukum:
Perintah mengerjakan shalat; menunaikan zakat; hukum puasa; hukum haji dan umrah; hukum qishash; hal-hal yang halal dan yang haram; bernafkah di jalan Allah; hukum arak dan judi; cara menyantuni anak yatim, larangan riba; hutang piutang; nafkah dan yang berhak menerimanya; wasiyat kepada dua orang ibu-bapa dan kaum kerabat; hukum sumpah; kewajiban menyampaikan amanat; sihir; hukum merusak mesjid; hukum meubah kitab-kitab Allah; hukum haidh, ‘iddah, thalak, khulu’, ilaa’ dan hukum susuan; hukum melamar, mahar, larangan mengawini wanita musyrik dan sebaliknya; hukum perang.

3. Kisah-kisah:
Kisah penciptaan Nabi Adam a.s.; kisah Nabi Ibrahim a.s.; kisah Nabi Musa a.s. dengan Bani Israil.

4. Dan lain-lain:
Sifat-sifat orang yang bertakwa; sifat orang-orang munafik; sifat-sifat Allah; perumpamaan-perumpamaan; kiblat, kebangkitan sesudah mati.

286 AYAT DARI SURAH AL-BAQARAH

1 31 61 91 121 151 181 211 241 271
2 32 62 92 122 152 182 212 242 272
3 33 63 93 123 153 183 213 243 273
4 34 64 94 124 154 184 214 244 274
5 35 65 95 125 155 185 215 245 275
6 36 66 96 126 156 186 216 246 276
7 37 67 97 127 157 187 217 247 277
8 38 68 98 128 158 188 218 248 278
9 39 69 99 129 159 189 219 249 279
10 40 70 100 130 160 190 220 250 280
11 41 71 101 131 161 191 221 251 281
12 42 72 102 132 162 192 222 252 282
13 43 73 103 133 163 193 223 253 283
14 44 74 104 134 164 194 224 254 284
15 45 75 105 135 165 195 225 255 285
16 46 76 106 136 166 196 226 256 286
17 47 77 107 137 167 197 227 257
18 48 78 108 138 168 198 228 258
19 49 79 109 139 169 199 229 259
20 50 80 110 140 170 200 230 260
21 51 81 111 141 171 201 231 261
22 52 82 112 142 172 202 232 262
23 53 83 113 143 173 203 233 263
24 54 84 114 144 174 204 234 264
25 55 85 115 145 175 205 235 265
26 56 86 116 146 176 206 236 266
27 57 87 117 147 177 207 237 267
28 58 88 118 148 178 208 238 268
29 59 89 119 149 179 209 239 269
30 60 90 120 150 180 210 240 270

Back to Ayat Suci Al-Quran

Iklan

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: